Beschermd Wonen Jong-Volwassenen
&
Ambulante begeleiding

Voor direct contact vragen wij u onze mobiele nummers te gebruiken.
Mobiel Eric Simonis: 06-23344998 (bereikbaar dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 16.00 uur)
Mobiel Nanne Simonis: 06-30195547 (indien niet bereikbaar aub whatsapp of sms bericht, dan bellen wij u terug)

Je/u mag ons uiteraard uw vraag ook per mail stellen. Ons mailadres is: info@ticuro.nl

Klachtenprocedure TiCuro
Het kan natuurlijk gebeuren dat je/u een klacht hebt over de opvang e/o begeleiding. Wat nu te doen bij een klacht?
Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je/uw klacht kenbaar te maken. Je/U bent altijd vrij om te kiezen welke mogelijkheid je/u daarvoor gebruikt.

Uiteraard willen wij jou/u vragen om hierover eerst met ons in gesprek te gaan, dit is echter niet verplicht, maar waarschijnlijk kan er al heel veel opgelost worden voordat dit bij een externe klachtenfunctionaris neergelegd wordt.

  1. Bespreek jou/uw klacht met de één van de begeleiders op een rustig tijdstip of maak met de begeleiding een afspraak samen met je ouders of begeleider(s) om over de klacht te praten.
  2. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden dan kun je de klacht voorleggen aan de vertrouwenscontactpersoon.  
  3. Indien de klachten na gesprekken met de begeleiding en/of de vertrouwenscontactpersoon nog niet naar behoren zijn opgelost, heeft u de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij een externe klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. Meer informatie vindt u op de site: https://klachtenportaalzorg.nl. De externe klachtenfuntionaris kan het volgende voor u betekenen: *ondersteunen bij het formuleren van de klacht, *de klacht in ontvangst nemen, *de eerste opvang van zorgaanbieder en cliënt m.b.t. de klacht, *uitleg geven over de klachtenprocedure, *luisteren, signaleren en adviseren, *bemiddelen tussen zorgaanbieder en cliënt.

Kwaliteitskeurmerk
TiCuro is in het bezit van een HKZ-kwaliteitskeurmerk afgegeven door het Keurmerkinstituut. U kunt te allen tijde een HKZ keurmerk controleren in de volgende link:  

www.hkz.nl/register/#register-organisaties

of via onderstaande QR code