Logeeropvang (gezinshuis) incl begeleiding
&
Ambulante begeleiding

TiCuro

TiCuro, Italiaans voor "Ik Zorg voor jou", is een kleinschalige zelfstandige zorgorganisatie in Bennekom (tussen Ede en Wageningen).

TiCuro is gevestigd in een eengezinswoning in een rustige woonwijk. In onze logeeropvang streven wij er naar om, in een reguliere woonsituatie en beschermde omgeving, een zo gewoon mogelijk leven te leiden. Rust, veiligheid, geborgenheid, warmte en gezelligheid in een huiselijke omgeving zijn belangrijk.

Onze begeleiding is afgestemd op dagritme, structuur en toezicht. Maar ook kijken wij samen met ouders/verzorgers e.a. naar wat de jongere specifiek nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn gedrag, planning, school, financiele sturing etc.


Verblijf

Wij bieden een plekje aan jongeren, van 13 tot en met circa 18 jaar, die om uiteenlopende redenen even niet meer thuis kunnen zijn en voor wie plaatsing in een instelling of volledig het huis uit niet de ideale situatie is. Dit is mogelijk op doordeweekse dagen. In de weekenden verblijven de jongeren bij voorkeur in hun eigen netwerk.

De jongeren die bij ons komen zijn vaak voor langere tijd bij ons. Dit varieert enorm in tijd en is afhankelijk van de situatie met en rondom de betreffende jongere.

Het is onze visie dat er voor jongeren een veilige, gestructureerde omgeving geboden moet worden, zodat zij zich op allerlei gebieden op een rustige en consequente wijze, met een gezonde dosis humor, kunnen ontwikkelen. Uw jongere wordt door ons begeleid, opgevangen en er wordt naar hun verhalen geluisterd.

Ambulante begeleiding

Naast verblijf in ons "gezinshuis" bieden wij ook ambulante begeleiding voor jongeren en volwassenen. Voor jongeren is de minimale leeftijd circa 13 jaar.

Wij begeleiden jongeren bijvoorbeeld ambulant bij hun scholing. Dit varieert van huiswerkbegeleiding, planning, moeilijkheden binnen de school etc. Tevens begeleiden wij preventief om ernstiger problemen te voorkomen.

(jong) Volwassenen ondersteunen wij bij het zelfstandig wonen en leven. Hierbij is onze begeleiding vooral gericht op eigen kracht en maximale zelfontplooing indien dit tot de mogelijkheden behoort. Belangrijk is de (jong)volwassenen regie te laten krijgen/hebben over zijn/haar eigen leven.